}ᅄڔ_Ӊ ?5-2021?џ ?pg?/font>

𗿏 җ ?Rܐu e B?^ ?? E ?sX? ^ ?? f?/p>

 7

𗿏 җ ?Rܐu

 8

wA?e җ: ?Rܐu, ? ???X, ?/p>

 10

???
^??2021: ??

 16

??? W I?G ϔ?e ? ?OX?≺ 4

 22

m ?җ P ??P B?Hitachi EX3600E-6

 24

???, f ??, 尒 ??, ???, ???
wϔ ⎽? Eϔ?s?| O? E??E??/a>

 26

???, f???, ??
헑?K ?f??P? œ Ow

 32

??, ??, ? ??, ՙu ??, E??
ﰒ?e?D? ?/a>

 37

???, s ??, f ??, V狗 ??, Rf ??
?eX?? XBf? u P- E ?җ f? ??K

 43

΂b͸C

???, f ??, , E???, fP ??
w? W ?W ? f O?Oz?O I?? kG O?/a>

 47

?/font>

???, ???, ???
eW g?D㰒X??

 54

ʮY?/font>

????, F? ??, u???, F? ??
?X?|? G sI ?I ?

 62

uȓ? e@Ďr

?җ???
āX?W ?O B?P p ?p OE sB| ?/a>

 66

?V

?, ??, F??, Ԅϔ??, f ?
]Wϔ?REFLUX??P?B? (O??Xg?)

 72

? V

??? DI??p ?? ???

 78

CuP ??, ???, O ??, Df???, r???, ???
C똁? uD?Xg ?尒? ϔ?e? ss??NW?/a>

 80

ЮY?/font>

D? . K? ?/p>

 84

Y

? f (? 75-? A?)

 99

B ?(? 75-? A?)

 100

ձ