}ᅄڔ_Ӊ ?5-2015?џ ?pg?/font>

XXII wA e? W Xg e, Xg?, ??O-eBG X? ?Rܐu?- 2015? VI wA e? W ? ???/p>

 9

𗿏 җ ?Rܐu?2015?/p>

 10

d???
????|? G sI ^  

 14

?"? ܛ" җ??? ?O e I u O?Xg?XBf? ϔg?

 16

N ??
B ? marco OP  

 17

?D l? ܛA X l?

 20

?f? SSAB s? ??Ps??nbsp;Strenx

 24

???, hҗ???, җ???, f ??, ???
g?X? u ϔ?œ?f G ?  

 28

?D ? ܛA X ?P?X?/p>

 34

u ϔ?/br> eҗ ??s⚻Xϔ?? e ??  

 36

P ??
E uXf ? G X?  

 39

Єڇu?/font>

m???
E ?O 3-7%  

 42

?w f O œ??W?P ?/p>

 44

BB? Ӡ?/br> Xf, O򺍎???? D?sҗX?/a>

 48

Δr? zÛ?/font>

RW ??
?

 52

? ContiTech ?DI: ContiTech s? ?P? ?u X⎽?sI

 54

ܛ ?AD ?u g?eBX

 58

? Corum
? W ?  

 62

΂b͸C

P ??, P ??, X ??, 尒җ???
E ?s OX ? ??D?s?  

 68

Y

?50- ?a? X?

 74

?V

?D l? ? m uI I P?Xg ?ϔ ?

 78

?/font>

???, ??, u ??
JO?O?D? ?u O sB| D??g? ????  

 80

F?/font>

V???, Du???, P ??
?DX? ?G sIg?X??sB|  

 86

ձ